By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Helsingin Taitoluisteluklubissa luistelee maailman huippujoukkueita

28.3.2022

Lajin edelläkävijä ja useita maailmanmestaruuksia

Helsingin Taitoluisteluklubi on menestynyt ja vireä taitoluistelun erikoisseura. Heidän jäillään luistelee vuosittain 800-1000 lasta, nuorta ja aikuista. Muodostelmaluistelussa Helsingin taitoluistelijaklubi on lajin edelläkävijä: se oli perustamassa Suomen ensimmäistä muodostelmaluistelujoukkuetta jo vuonna 1984. Seuran joukkueet, useita maailmanmestaruuksia voittanut Helsinki Rockettes ja junioripuolella kansainvälisellä tasolla menestynyt Team Fintastic, ovat maailman huippujoukkueita.

Parhaat taitoluistelujoukkueet hyödyntää Qridi Sport.
Kaisa Arrateig luotsaa maailman parhaita joukkueita seuran päävalmentajana.

Tavoitteellista ja arvostavaa

Helsingin Taitoluisteluklubi on hyödyntänyt Qridi Sport -ohjelmistopalvelua jo useamman vuoden ajan.

“Qridi Sport auttaa sekä urheilijoita ja valmentajia monin tavoin tavoitteellisessa urheilussa. Seuran tavoitteena on ymmärtää paremmin urheilijoita ja antaa palautetta arvostavasti ja yksilöllisesti”, kertoo päävalmentaja Kaisa Arrateig.

Taitoluisteluyhteisönä Helsingin Taitoluisteluklubi on ainutlaatuinen tarjoten kannustavan ja innostavan ympäristön onnistua, kehittyä ja kasvaa niin urheilijana kuin ihmisenä. Qridi Sportin käyttö tukee hyvin näiden arvojen ja tavoitteiden toteuttamista.

Urheilijalähtöinen kehittämisympäristö

Qridi Sport on urheilijan pedagoginen urheilijan kehittämisympäristö, joka mahdollistaa valmentamisen aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Sovelluksen avulla urheilija voi reflektoida tekemistään itsearviointien kautta, asettaa henkilökohtaisia tavoitteita toiminnalleen sekä täyttää harjoitus- tai ruokapäiväkirjaa ja tehdä valmentajan antamia harjoitteita. Kuormittavuuden seurannan avulla varmistetaan riittävä palautuminen ja lepo. Viestinnän ja tapahtumien avulla puolestaan toiminnan organisointi on sujuvaa.

Säännöllinen oman toiminnan reflektointi ja eri osapuolilta tuleva palaute ohjaa urheilijoita kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa ja kehittymään urheilijana. Pitkältä aikaväliltä kertyvä visualisoitu data tukee valmennustyötä ja urheilijan kasvua itseohjautuvaksi.

Blogi on alunperin julkaistu vuonna 2018 Qridin aiemmilla nettisivuilla. Tätä julkaisua varten blogiin tehtiin yksittäisiä pieniä tarkennuksia.