Kaikki ominaisuudet yhdessä sovelluksessa

user interface on mobile

Joukkue arjen hallinta

 • Luo yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia koko joukkueelle, ryhmälle tai urheilijalle.
  Nopeuta harjoittelun suunnittelua lisäämällä tapahtumiin harjoitteita suoraan harjoitepankista.
  Urheilija näkee helposti tapahtumien sisällön omasta puhelinsovelluksesta ja voi ilmoittautua mukaan tapahtumiin.
  Lisää kalenteriin teemavärejä kauden harjoittelujaksoille ja muokkaa helposti tapahtumien sisällön näkymistä urheilijoille.
  Tapahtumiin voi linkittää myös kyselyitä ja mittaustietoja.
with the application, you can easily manage the various events of the season
 • Valmentajat voivat käydä keskusteluja yksittäisen urheilijan, ryhmien tai koko joukkueen kanssa. Viestejä voi lähettää myös vanhemmille.
  Viestintä onnistuu puhelimen sovelluksella ja tietokoneen selaimessa. Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja.
  Käytössä on myös ilmoitustaulu, johon voi kiinnittää tärkeimmät viestit.
in the application you can communicate using videos, text or audio files
 • Tietokoneen selainliittymien lisäksi käytössä on puhelinsovellukset valmentajille, urheilijoille ja vanhemmille.
  Valmentaja voi hyödyntää sovellusta myös videoiden kuvaamiseen urheilijoiden lajitaitopäiväkirjoihin tai rakentaessaan harjoitepankkia.
  Sovellukset voidaan teemoittaa seuran logolla ja väreillä.
the mobile application enables Qridi Sport to be used everywhere

Harjoittelun suunnittelu

The exercise bank makes training planning quick and easy.
 • Harjoitepankkiin voi tallentaa yksittäisiä harjoitteita ja kokonaisia harjoitekokoelmia, joka sisältää esimerkiksi yksittäisen treenin kaikki harjoitteet.
  Hyödynnä monipuolisesti eri medioita ja kenttäpiirrostyökalua harjoitepankin rakentamisessa. Harjoitepankkiin voidaan lisätä videoita, kuvia, ääntä, tiedostoja ja tekstiä.
  Lisää luotuja harjoitteita helposti tapahtumiin.
  Luo harjoitepankissa  joukkueelle arviointikohteita (kysymyksiä kyselyihin) tai tavoite- ja testipohjia.
  Harjoitteet pysyvät järjestyksessä sekä harjoituspankin kansioiden että tagien avulla. Kansioita voi hyödyntää harjoitteiden jakamiseen esimerkiksi ikäluokittain tai harjoitteiden sisällön mukaan. Harjoitteisiin liittyvät tagit helpottavat myös raportointia seuratasolla.
with the drawing tool, you can easily present different exercises to athletes
 • Piirtotyökalulla voi kuvata lajikohtaisia harjoitteita.
  Kenttäpohjia löytyy kahdeksaan eri lajiin. Teemme pyynnöstä lisää!

Urheilijoiden kokonaisvaltainen valmentaminen

 • Mittaustietokyselyillä tuetaan kokonaisvaltaista valmentamista ja voidaan pitää esillä esimerkiksi seuraavia teemoja: kuormituksen seuranta, unen määrän seuranta tai harjoitusvalmiusindeksi.
  Valmentaja voi helposti aktivoida päälle tiedonkeruun haluamistaan mittareista käyttöön.
  Urheilijoille mittaustietokyselyt näkyvät omassa sovelluksessa aktivoinnin jälkeen. Jos ne liittyvät tapahtumiin (esimerkiksi harjoitukset), niin ne muistuttavat aina tapahtuman jälkeen vastaamisesta.
  Mittaustiedoissa urheilija voi linkittää Polarin laitteen ja kerätä aktiivisuus- ja lepodataa.
 • Helpota urheilijalähtöistä valmentamista ja hyödynnä kirjaston valmiita konsepteja: pelien jälkeiset kyselyt, harjoittelupäiväkirja, lajitaitopäiväkirjat, harjoitusfiiliskyselyt ja paljon muuta. Näitä luodaan lisää jatkuvasti tarpeen mukaan.
  Konsepteja on valmiina ja valmentaja voi aktivoida joukkueelle helposti
  haluamansa konseptin käyttöön.
 • Harjoitelista mahdollistaa omatoimiharjoitteiden jakamisen ja seuraamisen reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Toimintoa hyödynnetään omatoimiharjoitteissa kauden ulkopuolella ja kauden aikana, kun ei olla yhteisissä harjoituksissa.
  Harjoitteita voi antaa koko joukkueella tai halutuille urheilijoille.
  Valmentaja voi jakaa harjoitteita kuvina, videoina, äänitiedostoina, tekstinä ja muina tiedostomuotoina. Valmentaja voi myös hyödyntää harjoitepankin materiaaleja harjoitteiden jakamisessa.
  Urheilija voi vastata itsereflektion lisäksi myös kuvilla, videoilla, äänitiedostoina.
 • Valmentajat voivat antaa urheilijoille suoritusmerkkejä onnistumisista kauden aikana. Seura voi korostaa teemoja, joista halutaan palkita.
  Suoritusmerkit näkyvät urheilijoilla omassa liittymässä.
  Seurassa voidaan seurata myönnettyjä merkkejä ja nähdä
  urheilijakohtaisesti vuosien saatossa saadut suoritusmerkit.
Physic tests can be created in the application individually according to the needs of the team
 • Rakenna haluttuja fysiikkatestipohjia ja hyödynnä niitä eri joukkueissa.
  Valmentaja tai urheilija voi kirjata ylös testien tulokset.
  Tarkastele tuloksia raporteissa joukkue- ja yksilötasolla pitkällä aikavälillä.
  Mahdollista verrata tuloksia asetettuihin referenssituloksiin.
 • Valmentaja voi kysyä urheilijoilta itse- ja vertaisarviointeja sekä antaa valmentajan palautetta.
  Voit pitää esillä asioita, jotka ovat harjoittelujakson ja seuran tavoitteiden mukaisia. Tämä opettaa urheilijaa kiinnittämään huomiota haluttuihin asioihin pitkällä aikavälillä.
 • Valmentajan vapaasti määrittelemät päiväkirjat lajitaitojen ja harjoitteluntukemiseen (esim. ravinto- ja harjoittelupäiväkirjat).
  Valmentaja voi hyödyntää päiväkirjaa myös osaamisen dokumentointiinja kehittymiseen (esim. lajitaidon kehittyminen)
  Urheilijat voivat vastata päiväkirjaan kuvin, videoin, ääniklipein ja tekstillä.
  Valmentaja voi antaa palautetta koko joukkueelle tai yksittäiselle urheilijalle.
  Mahdollistaa myös koko joukkueen yhteisen avoimen päiväkirjan.
 • Valmentaja ja urheilija voivat asettaa tavoitteita eri osa-alueille (esim. lajitaidot, elämänhallinta tai fysiikka).
  Urheilija tai valmentaja voi määrittää toteutustavan, miten tavoitteen etenemistä seurataan.
  Urheilija reflektoi säännöllisesti tavoitteeseen pääsyä. Valmentaja näkee urheilijoiden tavoitteet ja etenemisen sekä voi antaa palautetta etenemisestä.

Datan hyödyntäminen valmentamisessa

 • Raportointi luo edellytykset seuralle ja valmentajille ymmärtää edistymistä kokonaisvaltaisesti visualisoidulla tavalla.
  Raportointia voi hyödyntää eri toimintojen osalta yksilö- ja  joukkuetasolla.
  Raportointi helpottaa seuran työtä ja luo edellytykset toiminnan kehittämiselle.
  Raportointi luo myös urheilijalle läpinäkyvyyttä omaan kehittymiseen.
Visual reports help to observe the athlete's development
 • Kaikki urheilijakohtainen tieto tallentuu urheilijan portfolioon.
  Kertynyt data auttaa valmentajia ja urheilijoita edistämään tavoitteitaan..
  Lisäksi tieto hyödyttää seuroja oman toiminnan kehittämisessä.
  Urheilijakohtaisia muistiinpanoja voi tehdä esim. kehityskeskusteluissa ja valita näkeekö myös urheilija muistiinpanot.
An athlete's portfolio contains all the information gathered from training

VIDEOtyökalu

the versatile features of the video tool help the athlete and the coaches to evaluate the success of the games. And make videoclips in the sport.
 • Videoklippien editointi ja jakaminen esim. peleistä. Videon voi ladata Qridi Sporttiin tai hyödyntää linkkinä (esim. YouTube).
  Käsittele, editoi ja lisää videoihin haluttuja merkintöjä.
  • Videoiden hidastus ja nopeutus halutun ajan.
  • Videoiden pysäytykset tietyksi ajaksi.
  • Videolle piirtäminen ja kommentointi haluttuihin kohtiin
  • Hyödynnä ääntä kommentointiin. Tämä helpottaa valmentajaa,
   kun kaikkea ei tarvitse kirjoittaa ja urheilijat voivat kuunnella samalla,
   kun katsovat klippejä.
  Videoiden lajittelu kansioihin ja soittolistoihin.
  Videoklippien jakaminen.