By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Ominaisuudet

Haluamme helpottaa seurojen valmentajien arkea ja tukea urheilijoiden kehittämisessä. Alla on kuvattu QridiSportin toiminnallisuuksia. Käyttö on tehty helpoksi ja voit hyödyntäää niitä ominaisuuksia, jotka sopivat joukkueesi tilanteeseen ja arkeen. Kokeilujaksolla voit kokeilla haluamiasi toimintoja ilmaiseksi.

JOUKKUEEN ARJEN HALLINTA

 • Luo yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia koko joukkueelle, ryhmälle tai urheilijalle.
  Nopeuta harjoittelun suunnittelua lisäämällä tapahtumiin harjoitteita suoraan harjoitepankista.
  Urheilija näkee helposti tapahtumien sisällön omasta puhelinsovelluksesta ja voi ilmoittautua mukaan tapahtumiin.
  Lisää kalenteriin teemavärejä kauden harjoittelujaksoille ja muokkaa helposti tapahtumien sisällön näkymistä urheilijoille.
  Tapahtumiin voi linkittää myös kyselyitä ja mittaustietoja.
Kalenteri voi luoda helposti tapahtumia, joihin voi lisätä tietoja harjoitepankista.
 • Valmentajat voivat käydä keskusteluja yksittäisen urheilijan, ryhmien
  tai koko joukkueen kanssa. Viestejä voi lähettää myös vanhemmille.
  Viestintä onnistuu puhelimen sovelluksella ja tietokoneen selaimessa. Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja.
  Käytössä on myös ilmoitustaulu, johon voi kiinnittää tärkeimmät viestit.
JViestintäominaisuus toimii puhelimen sovelluksella tai tietokoneen selaimella
 • Tietokoneen selainliittymien lisäksi käytössä on puhelinsovellukset
  valmentajille, urheilijoille ja vanhemmille.
  Valmentaja voi hyödyntää sovellusta myös videoiden kuvaamiseen
  urheilijoiden lajitaitopäiväkirjoihin tai rakentaessaan harjoitepankkia.
  Sovellukset voidaan teemoittaa seuran logolla ja väreillä.
Sovellusta voidaan käyttää tietokoneen selmaisessa sekä moiliisovelluksena puhelimessa ja tabletissa

HARJOITTELUN SUUNNITTELU

Harjoitepankin rakentamisessa voi hyödyntää videoita, kuvia, tekstiä ja äänitiedostoja.
 • Harjoitepankkiin voi tallentaa yksittäisiä harjoitteita ja kokonaisia harjoitekokoelmia, joka sisältää esimerkiksi yksittäisen treenin kaikki harjoitteet.
  Hyödynnä monipuolisesti eri medioita ja kenttäpiirrostyökalua harjoitepankin rakentamisessa. Harjoitepankkiin voidaan lisätä videoita, kuvia, ääntä, tiedostoja ja tekstiä.
  Lisää luotuja harjoitteita helposti tapahtumiin.
  Luo harjoitepankissa  joukkueelle arviointikohteita (kysymyksiä kyselyihin) tai tavoite- ja testipohjia
  Harjoitteet pysyvät järjestyksessä sekä harjoituspankin kansioiden että tagien avulla. Kansioita voi hyödyntää harjoitteiden jakamiseen esimerkiksi ikäluokittain tai harjoitteiden sisällön mukaan. Harjoitteisiin liittyvät tagit helpottavat myös raportointia seuratasolla.
irtötyökalulla voi piirtää valmiseen kenttäpohjaan
 • Piirtotyökalulla voi kuvata lajikohtaisia harjoitteita. 
  Kenttäpohjia löytyy kahdeksaan eri lajiin. Teemme pyynnöstä lisää!

URHEILIJOIDEN KOKONAISVALTAINEN VALMENTAMINEN

 • Mittaustietokyselyillä tuetaan kokonaisvaltaista valmentamista ja voidaan pitää esillä esimerkiksi seuraavia teemoja: kuormituksen seuranta, unen määrän seuranta tai harjoitusvalmiusindeksi.
  Valmentaja voi helposti aktivoida päälle tiedonkeruun haluamistaan mittareista käyttöön.
  Urheilijoille mittaustietokyselyt näkyvät omassa sovelluksessa aktivoinnin jälkeen. Jos ne liittyvät tapahtumiin (esimerkiksi harjoitukset), niin ne muistuttavat aina tapahtuman jälkeen vastaamisesta.
  Mittaustietokyselyissä on käytössä myös kysely, jonka voi linkittää Polarin laitteisiin.
 • Helpota urheilijalähtöistä valmentamista ja hyödynnä kirjaston valmiita konsepteja: pelien jälkeiset kyselyt, harjoittelupäiväkirja, lajitaitopäiväkirjat, harjoitusfiiliskyselyt
  ja paljon muuta. Näitä luodaan lisää jatkuvasti tarpeen mukaan.
  Konsepteja on valmiina ja valmentaja voi aktivoida joukkueelle helposti
  haluamansa konseptin käyttöön.
 • Harjoitelista mahdollistaa omatoimiharjoitteiden jakamisen ja seuraamisen reaaliaikaisesti
  läpinäkyvästi. Toimintoa hyödynnetään omatoimiharjoitteissa kauden ulkopuolella ja kauden aikana, kun ei olla yhteisissä harjoituksissa. 
  Harjoitteita voi antaa koko joukkueella tai halutuille urheilijoille..
  Valmentaja voi jakaa harjoitteita kuvina, videoina, äänitiedostoina, tekstinä ja muina tiedostomuotoina. Valmentaja voi myös hyödyntää harjoitepankin materiaaleja
  harjoitteiden jakamisessa.
  Urheilija voi vastata itsereflektion lisäksi myös kuvilla, videoilla, äänitiedostoina.
 • Valmentajat voivat antaa urheilijoille suoritusmerkkejä onnistumisista
  kauden aikana. Seura voi korostaa teemoja, joista halutaan palkita.
  Suoritusmerkit näkyvät urheilijoilla omassa liittymässä.
  Seurassa voidaan seurata myönnettyjä merkkejä ja nähdä
  urheilijakohtaisesti vuosien saatossa saadut suoritusmerkit.
 • Rakenna haluttuja fysiikkatestipohjia ja hyödynnä niitä eri joukkueissa.
  Valmentaja tai urheilija voi kirjata ylös testien tulokset.
  Tarkastele tuloksia raporteissa joukkue- ja yksilötasolla pitkällä aikavälillä.
  Mahdollista verrata tuloksia asetettuihin referenssituloksiin.
 • Valmentaja voi kysyä urheilijoilta itse- ja vertaisarviointeja sekä antaa valmentajan palautetta.
  Voit pitää esillä asioita, jotka ovat harjoittelujakson ja seuran tavoitteiden mukaisia. Tämä opettaa urheilijaa kiinnittämään huomiota haluttuihin asioihin pitkällä aikavälillä.
 • Valmentajan vapaasti määrittelemät päiväkirjat lajitaitojen ja harjoittelun
  tukemiseen (esim. ravinto- ja harjoittelupäiväkirjat).
  Valmentaja voi hyödyntää päiväkirjaa myös osaamisen dokumentointiin
  ja kehittymiseen (esim. lajitaidon kehittyminen)
  Urheilijat voivat vastata päiväkirjaan kuvin, videoin, ääniklipein ja tekstillä.
  Valmentaja voi antaa palautetta koko joukkueelle tai yksittäiselle urheilijalle.
  Mahdollistaa myös koko joukkueen yhteisen avoimen päiväkirjan.
 • Valmentaja ja urheilija voivat asettaa tavoitteita eri osa-alueille (esim. lajitaidot, elämänhallinta tai fysiikka).
  Urheilija tai valmentaja voi määrittää toteutustavan, miten tavoitteen
  etenemistä seurataan.
  Urheilija reflektoi säännöllisesti tavoitteeseen pääsyä. Valmentaja näkee urheilijoiden tavoitteet ja etenemisen sekä voi antaa palautetta etenemisestä.

DATAN HYÖDYNTÄMINEN VALMENTAMISESSA

 • Raportointi luo edellytykset seuralle ja valmentajille ymmärtää edistymistä
  kokonaisvaltaisesti visualisoidulla tavalla.
  Raportointia voi hyödyntää eri toimintojen osalta yksilö- ja  joukkuetasolla.
  Raportointi helpottaa seuran työtä ja luo edellytykset toiminnan kehittämiselle.
  Raportointi luo myös urheilijalle läpinäkyvyyttä omaan kehittymiseen.
 • Kaikki urheilijakohtainen tieto tallentuu urheilijan portfolioon.
  Kertynyt data auttaa valmentajia ja urheilijoita edistämään tavoitteitaan.
  Lisäksi tieto hyödyttää seuroja oman toiminnan kehittämisessä.
  Urheilijakohtaisia muistiinpanoja voi tehdä esim. kehityskeskusteluissa ja
  valita näkeekö myös urheilija muistiinpanot.

VIDEOTYÖKALU (saatavilla pian!)

 • Videoklippien editointi ja jakaminen esim. peleistä. Videon voi ladata
  Qridi Sporttiin tai hyödyntää linkkinä (esim. Google Drive).
  Käsittele, editoi ja lisää videoihin haluttuja merkintöjä.
  • Videoiden hidastus ja nopeutus halutun ajan.
  • Videoiden pysäytykset tietyksi ajaksi.
  • Videolle piirtäminen ja kommentointi haluttuihin kohtiin
  • Hyödynnä ääntä kommentointiin. Tämä helpottaa valmentajaa,
   kun kaikkea ei tarvitse kirjoittaa ja urheilijat voivat kuunnella samalla,
   kun katsovat klippejä.
  Videoiden lajittelu kansioihin ja soittolistoihin.
  Videon tägitykset haluttuihin kohtiin.
  Videoklippien jakaminen.