By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Nuorten jalkapalloilijoiden valmentaminen Irlannissa - valmennusnäkemyksiä Bray Wanderers FC:ltä

13.10.2023

Derek Ashmore on päävalmentaja Bray Wanderers U17 Akatemian tyttöjoukkueessa, joka on yhdistelmä Bray Wanderers FC:tä ja Greystones UTD FC:tä. Joukkue pelaa Irlannin tyttöjen jalkapallon korkeimmalla sarjatasolla ennen kansainväliselle tasolle siirtymistä.

Keskusteltaessa lähestymistavoista valmentamiseen ja kysyttäessä Derekiltä mitkä asiat ovat tärkeitä valmennuksessa, hänen pohdintansa ovat kultaakin arvokkaampia. "Valmennusfilosofiani pääajatus on auttaa pelaajia tulemaan paremmiksi versioiksi itsestään. Akatemiatoiminta ei ole voittamista, vaan parempien pelaajien ja ihmisten kehittämistä." Valmennusohjelmaan kuuluu monenlaisia jalkapalloon liittyviä tavoitteita, mutta siihen sisältyy myös johtamiseen liittyviä aktiviteetteja, jotka kannustavat laajempaan ajatteluun. “Haastamme heitä olemaan ajattelijoita ja kehittämään johtajuustaitoja. Jalkapallo toimii tässä mahdollistajana”, päävalmentaja Ashmore korostaa. 

Hyvinvointi ja pelaajien kehitys


Derek Ashmoren valmennusura on kestänyt jo 18 vuotta, ja hän on valmentanut eri ikäryhmiä sekä poika- että tyttöjoukkueissa. Muutama vuosi sitten Derek hankki UEFA B- ja C-lisenssit. Hän on kuitenkin huomannut, että valmentamisen lähestymistavat korostavat paljon jalkapallotaitoja ja taktista osaamista, mutta ei yleensä käsitellä riittävästi nuorten pelaajien kokonaisvaltaista kehitystä. Derekin lisätessä ymmärrystä valmentamisesta hän  ymmärsi kokonaisvaltaisen pelaajakehityksen tärkeyden: "Kyse ei ole pelkästään jalkapallotaitojen hallitsemisesta, vaan myös urheilijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Tämä tarkoittaa näkökulmia kuten henkinen valmistautuminen, psykologia ja oman mielen hallinta."

Pelaajien päiväkirjat ja digitaalinen valmennusratkaisu


Hyödyntäen laajaa kokemustaan ihmisten johtamisesta jalkapallon ulkopuolella, Derek suoritti coachingin  diplomikurssin Irish Management Institutessa. Täällä hän tutustui päiväkirja-toimintatapaan, jossa käytäntönä on ajatusten kirjaaminen paperille objektiivisemman näkökulman saamiseksi.

Tämän uuden näkökulman innoittamana Derek päätti ottaa päiväkirjan hyödyntämisen käyttöön myös urheiluvalmennuksessa. Aluksi hän tarjosi pelaajille paperisia päiväkirjoja kannustaen heitä kirjaamaan kolme asiaa, jotka he toivoivat saavuttavansa ennen jokaista ottelua. Jokaisen ottelun jälkeen pelaajat pohtivat puolestaan oliko heidän onnistunut saavuttaa nämä tavoitteet, ja tämän pohjalta pelaajat asettivat kolme kehitystavoitetta tulevaan harjoitusviikkoon.

Parantaakseen valmennustaan ja huomioidakseen pelaajien kokonaisvaltaisen kehityksen, Derek ryhtyi etsimään sopivia työkaluja ja teknologioita. "Aloin etsiä ratkaisuja, selvittääkseni, oliko olemassa ohjelmistoja tai muita välineitä, jotka voisivat auttaa minua tässä asiassa. Lopulta löysin Qridi Sport -sovelluksen." Hänen huomionsa kiinnittyi nopeasti sovelluksen päiväkirja-toimintoon, joka mahdollisti pelaajien pohdinnan paitsi pelien yhteydessä mutta myös kokonaisvaltaisemmin. "Asia, joka kiinnosti minua heti, oli mahdollisuus pitää päiväkirjaa pelien lisäksi omana kokonaisuutena," Derek tarkentaa.  

Derek ja hänen valmennustiiminsä alkoivat hyödyntää päiväkirjaa sovelluksessa - ei vain ottelupäiväkirjoina, vaan myös enemmän harjoituksissa. Harjoituskertojen jälkeen pelaajia pyydettiin pohtimaan mitä he olivat oppineet sinä päivänä ja kirjaamaan nämä oivallukset. Painopiste oli nopeiden, tiivistettyjen oppien kirjaamisessa: "Opin oikean tavan syöttää palloa" tai "Opin oikean tavan painostaa pelaajaa" tai "Opin oman paikan neljän pelaajan puolustuslinjassa, kun puolustamme.” Tavoitteena ei siis ollut harjoituskerran kuvaaminen kattavasti vaan oppien kirjaaminen. Tarkoituksena oli korostaa, että asiat, joita tuodaan esille, saavat lisää vahvistusta käytännön toiminnassa.

Päävalmentaja Ashmore kertoo, että perinteisessä ympäristössä pelaajat saattaisivat epäröidä kysyä kysymyksiä pelikaverien edessä. Derek toteaa, että pelaajakeskeisellä sovelluksella vahvistetaan vuorovaikutusta. Derek kuvaa asiaa seuraavasti:  "Pelaajat voivat yksityisesti ottaa yhteyttä ja kysyä valmennustiimiltä: mitä voin tehdä parantaakseni peliäni? Miten voin olla tarkempi pelaamisessani? Tämä mahdollistaa meille kohdennetun palautteen antamisen. Esimerkiksi voimme käsitellä asioita, kuten tilannetta, jossa pelaaja ei ole puolittain kääntyneenä vastaanottaessaan palloa, mikä rajoittaa heidän vaihtoehtojaan kentällä. Tarjoamalla tarkkoja neuvoja autamme pelaajia ymmärtämään, kuinka avata peliään."

Ottelun jälkeiset keskustelut ja pelaaja-arvioinnit


Bray Wanderers FC:n U17 joukkueessa on hyödynnetty myös arviointitoimintoa. Derek kertoo, että sen avulla on saatu näkemyksiä, joita olisi ollut vaikea saada ilman digitaalista työkalua. Lisäksi se on merkittävästi parantanut vuorovaikutusta valmentajien ja pelaajien välillä, kun on ymmärretty yksilölliset tarpeet paremmin.

Joukkueella on käytäntönä pitää otteluiden jälkeisiä palavereita, joissa keskustellaan laajasti ja opitaan yhdessä. He havaitsivat, että näiden keskustelujen käyminen heti pelien jälkeen oli usein tehotonta suuren tunnetilan ja energiatason vuoksi. Sen sijaan he päättivät pitää nämä palaverit maanantaisin viikonloppupelien jälkeen. Tässä Qridi Sport teki todellisen vaikutuksen ja antoi suuren hyödyn. Se mahdollisti heille palautteen ja näkemysten jakamisen tavalla, joka tuntui luonnolliselta, kuten Derek kuvaa: "Erityisesti arvostan ottelun jälkeisiä arvioita, jotka auttavat arvioimaan hermostuneisuuden ja ahdistuksen tasoa ennen, aikana ja jälkeen otteluiden. Tämä on ollut ratkaiseva osa valmennuslähestymistapaamme. Olemme myös aloittaneet palautetilaisuudet, joissa pelaajat voivat jakaa ajatuksiaan harjoituksista ja valmentajan osallistumisesta. Oli silmiä avaavaa huomata, että jotkut pelaajista tunsivat, etteivät saaneet tarpeeksi palautetta, mikä kannusti meitä olemaan yksilöllisempiä vuorovaikutuksessamme pelaajien kanssa sen sijaan, että kohtelisimme heitä yhtenä kokonaisuutena. Tämä palautemekanismi on ollut meille korvaamaton valmennuksessa, eikä se olisi ollut mahdollista ilman Qridi Sport -sovellusta."

Päävalmentaja jalkapallossa kuuntelee ja arvostaa pelaajia kokonaisvaltaisesti

Arviointien kautta Derek ja hänen tiiminsä saivat syvemmän ymmärryksen pelaajien hermostuneisuuden ja ahdistuksen tasoista ennen, aikana ja jälkeen pelien. Tämä tieto oli oleellinen valmennuslähestymistavan räätälöinnissä kunkin pelaajan tarpeiden mukaisesti. Derek kertoo tarkemmin yksityiskohdista: "Esimerkiksi pelin jälkeen voin nopeasti arvioida, että 50% joukkueesta oli hermostunut ennen ottelua. Aiemmin minun olisi pitänyt käydä läpi 20 yksilöllistä päiväkirjaa, tulkiten niiden yksilölliset ilmaisut, jotka eivät aina paljastaneet heidän hermostuneisuuttaan. Sovelluksen avulla käytän tarkkaa pisteytysjärjestelmää pelaajien tunteiden, kuten hermostuneisuuden arvioimiseen ennen ottelua asteikolla yhdestä kuuteen. Tämä pisteytystapa on heille tuttu, koska käytämme vastaavia asteikkoja harjoitusten aikana. Esimerkiksi jos harjoitus ei toimi optimaalisesti, kokoan heidät ryhmiin ja kysyn heidän näkemyksiään istunnosta. Sitten esittelen pisteytysmekanismin yhdestä kymmeneen arvioidakseni ryhmän suoritusta. Tämä menetelmä auttaa minua ymmärtämään joukkueen dynamiikkaa paremmin."

Jos yksi ryhmä arvioi suorituksensa neljäksi ja toinen viideksi, se avaa keskustelun siitä, mitä pelaajat voivat tehdä parantaakseen yhteispeliään. "Tämä pisteytystapa, jonka kohtasin työskennellessäni coaching-valmennuskurssissa, noudattaa sovelluksen tarjoamia psykologisia arvioita. Se keskittyy henkilökohtaisiin näkökulmiin pikemminkin kuin oikeisiin tai vääriin vastauksiin. Se on tapa saada näkemyksiä heidän ajatuksistaan ja tunnistaa parannettavat kohdat. Tätä lähestymistapaa käyttämällä voimme ymmärtää heidän tunteitaan paremmin ja kehittää tapoja parantaa heidän kokemustaan."

Potentiaalin näkeminen: Derek Ashmoren valmennuksen onnistumistarinoita

Jalkapallojoukkue Irlannissa edistää pelaajalähtöistä valmentamista.


Kun päävalmentaja Derek Ashmorelta kysytään hänen parhaista valmennusmuistoistaan ja siitä, mitä hän pitää valmentajana saavutuksina, Derekin vastaukset ovat selkeitä: "Minulle suurimmat valmennushetket ovat niitä, kun näen lasten hyödyntävän potentiaaliaan. Se ei rajoitu urheiluun; se voi olla mitä tahansa heidän elämänsä osa-aluetta. Urheilullisessa ympäristössä valmentajan menestys tarkoittaa pelaajan auttamista etenemään seuraavalle tasolle, ja se on äärimmäisen innostavaa."

Valmennusurallaan Derek on myös saanut kokea menestystä vaativalla kilpailullisella tasolla, mutta parhaat palkinnot valmennuksessa tulevat jokapäiväisestä työstä. "En koskaan unohda aikaa, kun joukkueemme saavutti viisi vuotta sitten kansallisen cupin parhaita sijoituksia naisten huipputasolla. Se oli huomattava saavutus, vaikka emme voittaneetkaan ihan mestaruutta. Tuo kokemus merkitsi valmennusmatkani huippukohtaa. Mutta palkintojen ja kunnian lisäksi todellinen menestys minun näkemykseni mukaan piilee niissä hetkissä, kun opetat jotain ja näet sen tulevan todeksi." Vahvistaakseen tätä lähestymistapaa Derek jakaa hienon esimerkin taitojen opettamisesta eräälle ryhmälle. Siellä he pilkkoivat monimutkaisen taidon hallittaviin osiin ja näkivät pelaajien hallitsevan sen vaihe vaiheelta. "Mikä teki siitä todella erityisen, oli kun lapset yritti tuota taitoa pelissä, ei siksi, että minä käskin, vaan koska he uskoivat itseensä. Ja kun he onnistuivat ja antoivat sen ansion sille, mitä olin heille opettanut, silloin tiesin saavuttaneeni valmentajana menestystä. Juuri nämä pelaajien tunnustukset ja kasvun hetket merkitsevät minulle eniten.”