By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

‍Taitoluisteluvalmennuksen mittarina on urheilijoiden kukoistaminen Eindhovenissa

20.11.2023


Minulla oli tilaisuus keskustella Angelique Visserin kanssa, joka toimii taitoluistelun päävalmentajana Kids on Ice seurassa Eindhovenissa. Hän jakoi näkemyksiä valmennusfilosofiastaan, seuransa taitoluistelijoiden monitasoisista ryhmistä sekä Qridi Sportin roolista digitaalisena valmennusalustana erityisesti viestinnän tehostamisessa seurassa.

Valmennusfilosofia: Monipuolisten urheilijoiden kasvattaminen

Päävalmentajana taitoluistelussa Hollannissa

Angelique Visserin valmennusfilosofian tavoitteena on luoda positiivinen urheilukokemus kaikentasoisille urheilijoille ja edistää kaikkien urheilijoiden kehitystä. Hän korostaa turvallisen ja nautinnollisen joukkueympäristön merkitystä, missä samalla kannustetaan saavutuksiin. Angelique kertoo asian selkeästi: "Luistelijan tulisi saada hyvä kokemus, joka heillä on mukanaan lopulta koko elämänsä ajan. Saavutus on tärkeä, mutta sen tulisi olla sellainen, että he nauttivat siitä, ja että heillä on todella hyvä kokemus seuramme toiminnasta." Tämä valmennuslähestymistapa korostaa hänen omistautumistaan kehittää taitavia taitoluistelijoita, mutta myös monipuolisten yksilöiden kasvattamista.


Menestyksen todellinen mittari: Urheilijoiden kukoistaminen

Angelique Visserin ylpeimmät valmennushetket taitoluistelussa juontavat juurensa siitä, kun hän näkee urheilijoidensa todella nauttivan esityksistään ja olevan ylpeitä

Onnistumisia taitoluistelussa.

saavutuksistaan, kilpailutasosta riippumatta. Hän saa täyttymystä heidän henkilökohtaisesta kasvustaan, lisääntyneestä itseluottamuksesta ja parantuneista sosiaalisista vuorovaikutuksista. "Tunnen tehneeni työni, kun näen heidän kulkevan ohjelmansa läpi hymy huulillaan." Hänen mukaansa valmennusmenestys taitoluistelussa ulottuu jäältä kauemmas, vaikuttaen myönteisesti urheilijoiden elämään kokonaisuutena.


Viestinnän ja helppokäyttöisyyden myönteinen vaikutus

Angelique kertoo, kuinka tehokas viestintä ja motivaatio ovat kriittisiä taitoluistelussa. Useiden joukkueiden ja urheilijoiden kanssa selkeys viestinnässä on ratkaisevan tärkeää urheilijakehityksen kannalta. Qridi Sportin avulla seurassa on saatu keskitettyä kaikki viestintä eri osapuolien näkökulmasta, virtaviivaistaen vuorovaikutusta urheilijoiden, vanhempien ja valmentajien välillä. Angelique kokee, että digitaalinen valmennustyökalu on tarjonnut myös motivoivia ominaisuuksia yksilöiden ja ryhmien tukemiseen. Angelique kehuu Qridi Sportia harjoitusohjelmien yksinkertaistamisesta ja koko joukkueen dynamiikan parantamisesta. "Se tekee koko viestinnästä niin paljon selkeämpää. Lisäksi työkalu on helppo käyttää, ja siinä on kaikki nämä hyvät motivoivat ominaisuudet."

Angelique ilmaisee tyytyväisyytensä Qridi Sportiin ja kokee, että siirtyminen digitaaliseen valmennustyökaluun sujui vaivattomasti, keskittäen aikataulut ja poistaen aiemmin käytössä olleet hajallaan olevat viestintäkanavat. "Vanhemmat ovat erityisen tyytyväisiä järjestelmään, kun on nyt viestitty yhdessä paikassa. Vanhemmat ovat omaksuneet järjestelmän, arvostaen sen selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, parantaen samalla valmennuskokemusta sekä urheilijoille että heidän perheilleen”, kertoo päävalmentaja  Angelique Visser.


Kohti huippuosaamista: Omistautuminen taitoluisteluun ja urheilijakehitykseen

Angelique Visserin omistautuminen taitoluistelijoiden kasvattamiseen ja vastuu tarjota heille positiivinen urheilukokemus välittyy hänen kommenteistaan. Oli hienoa kuulla, että Qridi Sport työkalu tukee heidän seuraansa tässä tavoitteessa. Menestystä kaikkeen myös jatkossa!