By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Urheiluakatemioissa hyödynnetään Qridi Sport ratkaisua

13.4.2022

Urheiluakatemiatoiminta on Suomessa alueellisesti organisoitu ja siinä on mukana oppilaitoksia sekä urheiluseuroja. Toiminnan tavoitteena on urheilijan tukeminen tavoitteellisessa urheilussa ja opiskelussa. Qridi Sport toimii hyvin ratkaisuna urheiluakatemioille. Käyttötavat vaihtelevat riippuen urheiluakatemioiden omasta organisoitumisesta ja käytänteistä. Urheilijat ovat myös antaneet positiivista palautetta siitä, että sovellus kulkee mukana omassa puhelimessa ja käyttö on helppoa.

Tapahtumista apua arkeen ja kuormittavuuden seurantaan

”Käytämme paljon kalenteria ja tapahtumaominaisuutta. Meille tieto harjoituksiin ilmoittautuneista on tärkeää, koska sen mukaan voimme suunnitella treenit ja tarvittaessa jopa kyyditykset.” – Sami Suhonen, Freeride Coach, Levi SnowSport Academy

Urheiluakatemioissa on tyypillisesti yhteisiä ja lajikohtaisia harjoituksia. Tapahtumaominaisuuden avulla urheilijat ovat tietoisia tulevista harjoituksista ja voivat ilmoittautua näihin. Valmentajat puolestaan näkevät ketkä ovat tulossa paikalle ja osallistumistietoja voidaan hyödyntää raportoinnissa sekä tulevien tapahtumien painopisteiden suunnittelussa. Ominaisuuden avulla saadaan tietoon myös urheiltu aktiivinen aika, jota voidaan hyödyntää urheilijan arvioinnissa ja kokonaiskuormittavuuden seuraamisessa.

”Urheilijoille olemme halunneet tehdä käytön mahdollisimman helpoksi. Liikuntakoordinaattorille etenemisen seuraaminen on tosi helppoa ja näkee urheilijoiden kuormittavuustilanteen ihan urheilijatasolla.” – Antti Puotiniemi, liikuntakoordinaattori, Ouluseutu urheiluakatemia

Harjoitteiden jakaminen tukee urheilijana kasvua

Joissakin urheiluakatemioissa valmentajat hyödyntävät myös harjoitteiden jakamisominaisuutta. Se mahdollistaa etäharjoittelun tukemisen ja reaaliaikaisen seurannan valmentajalle. Urheilija voi tehdä suoritteet aika- ja paikkariippumattomasti sekä tehdä harjoitteeseen liittyvän itsearvioinnin. Harjoitteiden jakamistoiminto mahdollistaa urheilijalle evidenssin lähettämisen suoritteesta esimerkiksi videona. Valmentaja tai liikuntakoordinaattori hyödyntävät tätä edelleen palautteen antamisessa ja arvioinnissa.

Helppokäyttöinen viestintä helpottaa kommunikointia

Muita akatemioiden hyödyntämiä Qridi Sportin ominaisuuksia ovat helppokäyttöinen viestintä, fysiikkatestit ja erilaisten palautteiden kerääminen kyselyiden avulla (esimerkiksi leiri- ja välikausipalautteet).