By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

Valmennuksen painopisteet muutoksessa Saksassa - Stefan Schäferin näkemyksiä

3.1.2024

Urheiluvalmennuksen parissa on aina mielenkiintoista opittavaa ja tutkittavaa ympäri maailmaa. Haastattelimme äskettäin Stefan Schäferiä, intohimoista salibandyvalmentajaa Saksassa. Hän kertoi näkemyksiään Saksan valmennuskentän kehittymisestä ja omasta matkastaan valmentajana. 

Valmennuksen painopisteet muutoksessa Saksassa

Stefan kertoo, että Saksan valmennuskentän sisäistäminen edellyttää jalkapallon valtavan vaikutuksen ymmärtämistä. Saksan jalkapalloliitossa on yli 7 miljoonaa jäsentä, ja on siis luonnollista että sillä on ollut suuri vaikutus Saksan valmentamisen painopisteisiin. Usein muutokset valmennusohjelmissa heijastelivat maan jalkapallomaajoukkueen onnistumisia ja epäonnistumisia. Stefan kuitenkin näkee, että tämä paradigma on muuttumassa. Muiden lajien opit, tiedot ja valmennuskonseptit inspiroivat myös muutosta. Stefanin mukaan siirtyminen monipuolisten valmennusmenetelmien suuntaan on erityisen lupaavaa. Stefan kertoo, että tämä koskee erityisesti lasten valmentamista, jossa painopiste tulisi aina olla pelistä nauttimisessa.

Stefan valmentaa urheilijoita urheilijakeskeisellä lähestymistavalla.

Matka valmentajaksi

Stefanin valmennustarina on sekoitus liiketoimintaosaamista ja rakkautta urheiluun. Hänen oma yrityksensä on erikoistunut urheilutuotteisiin, ja tämä johti hänet tutkimaan valmennusta saadakseen arvokkaita näkemyksiä urheilun ja kuntoilun trendeistä. Toinen polku valmentajaksi avautui hänen lastensa kautta, jotka olivat aktiivisia yleisurheilussa ja jalkapallossa. Stefanin halu tukea heitä sai hänet osallistumaan valmentajakursseille. Ajan myötä hän laajensi asiantuntemustaan myös ajattelun taitoihin ja lajina salibandyyn. Näitä oppeja Stefan on saanut hyödyntää myös kansainvälisissä valmennuskoulutuksissaan.

Valmennusfilosofiana aitous ja ajattelun taidot

Aitous ja lapsikeskeinen lähestymistapa määrittelevät Stefanin valmennusfilosofian. Suurin osa hänen urheilijoistaan on lapsia ja nuoria, ja hän korostaa heidän parissaan pelistä nauttimista, mikä tarkoittaa että hän asettaa etusijalle pelaamisen eri muodoissa. Tavoitteena on ilon kokeminen ja oppiminen sen kautta. 

Kysyttäessä menestyvän ja onnistuvan urheilijan ominaisuuksista Stefan korostaa yksilöllisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen tärkeyttä. Vahvuuksia vaalimalla ja heikkouksia työstämällä urheilijat voivat kehittää monipuolisia taitokokonaisuutta. Loppujen lopuksi tavoite hänellä on kuitenkin herättää rakkaus liikuntaan ja varmistaa, että jokainen urheilija saa huomiota ja henkilökohtaisia kehitysvinkkejä.

Vuosien varrella Stefanin kehitti oman valmennuskoulutuskonseptin nimeltään Brainstorm Training. Vuonna 2012 esitelty konsepti painottaa oppimista, mielen joustavuutta ja sen tärkeyttä. Stefanin tavoitteena oli yhdistää tämä osaksi urheiluvalmennusta. 

Mieleenpainuneet muistot valmennuksessa

Stefanille menestys ei rajoitu vain ottelujen tai turnausten voittoihin. Se liittyy myös pitkäaikaisten oppimisprosessien juhlistamiseen ja urheilijoiden kehitykseen. Iloa on tuottanut myös oman salibandyseuran kasvu. Heidän saavutuksensa, alueen mestareista aina koko Saksan pronssimitalisteiksi, olivat myös Stefanille ikimuistoisia hetkiä. Lisäksi Stefan muistelee lämmöllä työtä urheilijoiden parissa Singaporessa ja Intiassa.

Stefan Schäferin valmennusmatka heijastelee yhtenä esimerkkinä Saksan laajempaa urheiluvalmennuksen kehittymistä ja painopisteen muutosta. Hänen lapsi- ja urheilijakeskeinen lähestymistapansa osoittavat, että menestyvä valmennus menee voittojen saavuttamista pidemmälle - se on urheilijoiden valmentamista kokonaisvaltaisesti ja kaikkien urheilijoiden potentiaalin näkemistä.